เรียนรู้เรื่องชีววิทยา Biology กับครูปุ้มไบโอ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น…คือการเรียนรู้ทางลัดที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธี…

ป้ายกำกับ: แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E

1 Post