คลังเก็บป้ายกำกับ: แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E

แผนการจัดการเรียนรู้วิวัฒนาการ : เทคนิคการสอนที่ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดที่น่าสนุก(โดยวิธีการสอน 5E)

จากการดูโทรทัศน์ครูแล้วได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครู เลยนำมาเผยแพร่ต่อ นักเรียนก็ดูได้ค่ะ   EvaluationPlan  

โพสท์ใน มุมคุณครู | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น