และนี่คือแผนสุดท้ายค่ะ

7E แผน 6 DNA ทางเลือกหรือทางร้าย