สวัสดีค่ะ เห็นนักเรียนสอบถามกันมากเรื่องการทำโครงงาน วันนี้ครูเลยจะเอาโครงงานของรุ่นพี่และรุ่นน้องเรามาเป็นตัวอย่างนะค่ะ ความมุ่งหวังของโครงงานต้องการให้นักเรียนมีความคิดริ่ริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต และเจตคติที่ดีต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพราะฉนั้นอย่าเรียนแบบเครียดค่ะ ต้องสนุกและเก็บความรู้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะค่ะ

โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง

โครงงานกระดาษจากเปลือกส้มโอนะ