คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 31, 2011

โครงงานวิทยาศาสตร์ : สมุนไพรกำจัดลูกน้ำ และ กระดาษษเปลือกส้มโอ

สวัสดีค่ะ เห็นนักเรียนสอบถามกันมากเรื่องการทำโครงงาน วันนี้ครูเลยจะเอาโครงงานของรุ่นพี่และรุ่นน้องเรามาเป็นตัวอย่างนะค่ะ ความมุ่งหวังของโครงงานต้องการให้นักเรียนมีความคิดริ่ริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต และเจตคติที่ดีต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพราะฉนั้นอย่าเรียนแบบเครียดค่ะ ต้องสนุกและเก็บความรู้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะค่ะ โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง โครงงานกระดาษจากเปลือกส้มโอนะ

โพสท์ใน มุมนักเรียน | 30 ความเห็น

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาและภาษาอังกฤษ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังวัดบุรีรัมย์ กมลรัตน์  ฉิมพาลี โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 085-3018748   บทคัดย่อ                     การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยา เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (2) ศึกษาการรับรู้ค่านิยมของนักเรียนและการสะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เรียนแบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (3) ศึกษาการสะท้อนผลของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน มุมคุณครู | ใส่ความเห็น

ทริปมาเลเซียและสิงคโปร์

ก่อนอื่นต้องบอกว่าคราวนี้ครูพาออกนอกห้องเรียนกันสักนิดนะค่ะ…..การเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวเมืองนอกครั้งแรกของชีวิตนะค่ะ(พี่คริสโตเฟอร์บอกว่า….I’m going abroad(ต้องออกเสียงว่าอะบรอดนะค่ะ)) โชคดีค่ะที่ไปกับทัวและเพื่อนๆพี่ๆป.โท เลยมีผู้แนะนำ มาดูขั้นตอนการขึ้นเครื่องไหมค่ะ(ที่ไหนก็เกิดการเรียนรู้ได้ค่ะ) 1. เราต้องตรวจและโหลดสัมภาระลงเครื่องกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัม ติดตัวได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 2. จากนั้นเข้าไปใน ตม.(ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง) ยืนให้ตรง footprint (น่าจะแปลว่ารอยพิมพ์เท้า นึกถึง Finger print ลายนิ้วมือคือส่วนที่เป็นสันนูนขึ้นมา ตรงบริเวณผิวหนังส่วนนอกสุดของมือและเท้าของคนและสัตว์บางชนิด สันที่นูนขึ้นจะเชื่อมกันเป็นแนว มองเห็นเป็นลายเส้น ซึ่งจะมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันไป สำหรับคนๆ หนึ่ง รูปแบบลายนิ้วมือจะคงเดิมตั้งแต่ตอนเกิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปไปมีเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ยอมรับและอธิบายได้ ได้แก่การยืดขยายของผิวหนังเมื่อร่างกายโตขึ้น คราบสกปรกติดลายนิ้วมือ รอยขูดขีดและรอยแผลจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ใช้พิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์สำหรับบุคคลได้ด้วยค่ะ …นอกเรื่องนิดหนึ่ง) เดินเข้าไปเที่ยวใน duty free … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน มุมคุณครู | 1 ความเห็น